Hayat-ı Şerifleri

This slideshow requires JavaScript.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yetişen meşhur Anadolu velilerindendir. İsmi, Muhammed bin Ali dir. Feyzûllah lakabı ile meşhurdur. Şimdilerde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre’nin Sazlı köyünde 1805 (H.1220) senesinde doğmuştur.

Feyzullah Efendi, Seyyiddir, Ehl-i Beyt-i Nebeviye mensup bir aile olan meşhur Kulzâde ailesindendir. Kulzâde ailesi, köken itibariyle, Seyyid Ebul Kasım Saltuk tarafından kurulan Saltuklu Türk Devleti’nin bakiyesini teşkil eden Mamalu Türkmen Aşiretinden gelmektedir.

Maneviyat ve hidayet güneşi olarak âlemi şereflendirmiş olan Seyyid Hacı Feyzullah Efendi Hazretleri, çocukluğunu ve tahsil hayatını kendisi şöyle anlatmıştır: “Çocukluk zamanında yaşım icabı olarak; oyun, eğlence gülüp oynamak ve neşelenmek gibi şeylere asla rağbet etmezdim. Mektebe başlamadan önce: (Rabbi yessir: Rabbim kolaylaştır) ile (Rabbi zidnî ilmen ve fehmen: Ya Rabbî ilmimi ve anlayışımı artır) mübarek sözlerini çok söylerdim. Yine bir vâizden namazı özürsüz terk etmenin çok büyük günah olduğunu işittikten sonra onun tesiri ile namazlarımı ve oruçlarımı hiç terk etmedim. Ayrıca nafile namazlar yanında gece teheccüd namazı da kılardım. Beş yaşına vardığımda bir gece şu rüyayı gördüm: “Nurani yüzlü yedi zât, büyük bir sahrada büyük bir gürzü alıp ileriye doğru atıyor ve düştüğü yerden kaldırıp, sonra geriye doğru atıyordu. Atma sırası bana gelip, orada idareci mevkiinde olan zât, gürzü alıp atmamı emredince, yaşımın küçüklüğünden ve gürzün ağırlığından bahsederek, buna gücümün yetmeyeceğini söyledim. Bana Besmele-i Şerîfeyi okuyup, kaldırıp atmam emredilince, besmele ile alıp attım. Sanki gürz, bir ok gibi havada uçarak hayli uzağa düştü. Peşinden gidip yine Besmele ile yerden alıp beri tarafa attığımda, oradaki zâtların başı üzerinden uzak bir mesafeye düştü. Hazır bulunanlar, atışımı beğenip, arkamı sığadılar, müsâfeha edip, sarıldılar. Başkanları olan zât ise; “Bundan sonra bizim yol arkadaşımız, dostumuz oldunuz. Fakat gündüzleri oruç tutunuz, geceleri ibadet ediniz.buyurdular. Buna benzer daha nice manevi yüksek hallere kavuştum. Zaman zaman Resûlullah (Sallallahü Aleyhi Vessellem) Efendimiz’i görmekle şereflenirdim ve bana; “Sen benim en gayretli, izzetli en yakınlarımdansın. buyururdu.

Yedi yaşımda ve 1812 (H.1227) tarihinde mektebe başladım. Bir sene zarfında Kur’ân-ı Kerîm’i hatmettim ve ikişer defa tecvid ve ilmihâl ve Birgivî kitaplarını okuyup yazdım. On sekiz yaşıma kadar sarf, nahiv, Farsça ve fıkh-ı şerîften çok kitap okudum. Bundan sonra her hâlim Allah korkusu, düşüncem daima namaz, oruç, ibadet ve tâat, Resûlullah (Sallallahü Aleyhi Vessellem) Efendimiz’in sünnet-i seniyyesine uymaktı. İçimizde Allahû Teâlâ’nın sevgisi ve hakikat yolunun sevdası parıldamakta olup, her zaman âlimlerin tasavvuf ehli zatların meclislerine ve sohbetlerine devamla vakitlerimi geçirirdim. Doğum yerim, Silistre eyaletine bağlı Hezârgrad kasabasına üç saat mesafede bulunan Sazlı köyüdür. 1809 (H.1224) tarihinde o havâliyi Rusya’nın istilâsı, halkını esirlik pençesine düşürmüş. Babam, Kulzâde diye bilinen tanınmış bir aileden Ali bin Hasan’dır. Babam bütün aile efrâdı ve akrabasıyla Vidin’e hicret edip, orada üç sene kaldı. Ruslarla sulh yapılmasından sonra Vidin valisi Molla İdris Paşa isyan etti. Vidin’den ayrılmayıp yerine tâyin edilen Ali Paşa’yı şehre sokmadı. Şehrin kale kapılarını kapattı. Bunun üzerine Ali Paşa ile aralarında çarpışma çıktı. Şehir topa tutuldu. Bu yüzden uzun müddet yer altında sığınakta yaşadık. Sonunda İdris Paşa devlet kuvveti karşısında dayanamayıp bir gece firar etti. Şehrin kapıları açılıp yeni vali şehre geldi. Üç ay sonra şehirde büyük bir veba salgını oldu. Sonra Silistre’ye döndük. İki buçuk sene kadar kaldıktan sonra, 1816 (H.1232) senesinde tekrar Vidin’e göçüp yerleştik. Babam ve iki birâderimle kale neferliğine kaydolduk. Gündüz mektebe gidiyordum. O sırada Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye ordusunun kurulması sebebiyle askerî eğitimlere katıldım.

Feyzullah Efendi, çeşitli vazifeler yaptı. Bütün bu vazifeleri sırasında kendisine rehberlik edecek bir mürşid, yol gösterici de aradı. Bu hususta şunları anlatmıştır: “Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halifelerinden Müftî el-Hâc Hüseyin Vâiz Efendi’nin huzuruna gidip talebeliğe kabul edilmemi arzettim. Ancak sekiz ay geçmesine rağmen talebeliğe kabul etmedi. Benim ise bu arzum günden güne artıyordu ve asla incinmiyordum. Devamlı huzuruna gider sohbetlerini dinlerdim. Nihâyet benim için saâdet günü olan bir gün bana bu iş için istihâre yapmamı emretti. Ben de istihâre yaptım. İki gece hiçbir şey görmedim. Çok üzgün ve mahzun bir halde üçüncü gece de istihâreye yattım. Üçüncü gece rüyamda Hüseyin Vâiz hazretlerini ziyarete gitmek için atıma bindim. Yolda şiddetli bir yağmura tutulup iyice ıslandım. Bu hal üzere huzuruna vardım. Bir cemaatle yemek yiyorlardı. Beni de sofraya çağırdılar. Hüseyin Vâiz hazretleri eliyle bana ekmek ve yemek verip yememi emretti. Yemek yenip kalkınca, benim doymadığımın farkına varıp yeniden yemek getirtti. Onları da yiyip bitirdim. Yine doymadım. Üçüncü defa yemek getirildi. Bu nefis yemekleri de bitirdim. İştahım kesilmiyordu. Bu sefer kendim yemek istedim. Bunun üzerine; “Kalk artık bizde sizi doyuracak yemek kalmadı. Abdest al da namaza gidelim.buyurdu. Abdest aldım beraberce mescide gittik. Namaz vaktinin girmesini beklemek üzere mescidin önünde durduk. Bu sırada başımı kaldırıp semâya baktım. Semâda, Allahû Teâlâ’nın İsm-i Şerîfini gayet parlak ve büyük bir şekilde yazılmış gördüm. Kendimden geçip Allah, Allah, diye zikretmeye başladım ve bu hal üzere uykudan uyandım.

Sabahleyin hemen Hüseyin Vâiz hazretlerinin huzuruna koştum. Gördüğüm rüyayı anlattım. Bunun üzerine abdestli olarak karşısına oturtup beni bîat ettirdi. Tasavvufta yetiştirmek üzere talebeliğe kabul etti. Bana günde on beş bin defa söylemem için verdiği zikir vazifesini yapmaya başladım. Bir müddet tesirini göremedim. Beni tekrar huzuruna alıp ikinci defa benimle ilgilendi. Kalbimin açılması için teveccüh etti. Fakat yine bir tesiri görülmedi. Bunun üzerine benim yüzüme bakarak bir (âh) çekti. Bu sırada nefesi yüzüme dokunup ağzıma ve burnuma doldu. Ben de nefesini içime çekip, kalbim açılmadıkça bu nefesi salmayacağım diye düşünerek nefesimi tuttum. Ölsem bile salmayacağım diye niyet ettim ve salmadım. Bu halde iken birdenbire kalbim mânen açılıp genişleyiverdi. Bambaşka bir hâle girdim. Tasavvufta tarîkat-ı aliyye-i Nakşibendiyye hallerine kavuşup, tattım.”

Feyzullah Efendi, Hüseyin Vâiz hazretleriyle tanışıp ondan feyz aldıktan sonra vazifeli olarak bir müddet çeşitli memleketlere gitti. Vazifesi icabı hanımı ve çocuklarıyla birlikte deniz yoluyla İskenderiyye’ye giderken hanımı hastalandı. Yolculukları sırasında şiddetli bir rüzgâr esiyor ve yağmur yağıyordu. Bu hava şartlarında çok tehlikeli ve sıkıntılı bir hâle düştüler. Şöyle anlatır: “Şimşekler, yağmur ve şiddetli rüzgârdan ateş ve kandil yakmak imkânsız idi. Kaptan ve tayfalar hayatlarından ümit kesmişlerdi. O gün o ürpertici ve dehşetli havada, hasta hanımımın başında ümitsiz duruyor ve üzgün üzgün etrafıma bakınıyordum. Bu sırada Peygamber Efendimiz’in rûhâniyeti göründü; “Bu kızım Fatıma’yı size emanet ettim, güzelce hizmetinde bulunun.buyurdu. Hanımım iyileşmeye başlayıp kısa zamanda tam sıhhatine kavuştu.”

Feyzullah Efendi, daha önce görüşüp feyz aldığı hocası Hüseyin Vâiz Hazretleri vefat edince, başka bir rehber arıyordu. Şöyle anlatır: “Mürşidimin vefatıyla muhtaç olduğum bir rehber buluncaya kadar dünyanın her tarafını dolaşmak en büyük arzumdu. Bu şekilde başıboş kalışım beni kahrediyordu ve yerimde duramıyordum. Ancak (işler vakitlerine bırakılır, zaman gelince olur) buyrulduğu gibi bir müddet sabırla bekledim. Bu hal üzere bir ay geçti. (Daha sonra verilen bir vazifede dokuz ay daha çalıştım.) Hakiki maksadıma kavuşuncaya kadar gezip dolaşacaktım. İskenderiye’den Anadolu’ya giden bir gemiye binip yola çıktım. Yolda bir ingiliz korsan gemisi bizi esir aldı. Birkaç gün sonra da serbest bıraktı. Bundan sonra denizde fırtına çıktı. Alaiye iskelesine güçlükle geldik ve on beş gün kaldık. Bu sırada o memleketin insanlarından bazılarıyla görüşüp konuştuk. Bu konuşmalarımız sırasında Konya’da büyük bir âlim ve meşhur bir velî olan Muhammed Kudsî Efendi’den bahsettiler. Onun büyüklüğünü ve üstünlüğünü anlattılar. O zâta karşı kalbimde bir muhabbet ve meyl hâsıl oldu. Derhal ailemin bulunduğu yere gidip onlara: “Ben aradığımı buldum! Hazırlanın yarın Konya’ya gideceğiz.dedim. Onlar hazırlıklarını yaptılar ve ertesi gün yola çıktık. Meğer Muhammed Kudsî hazretleri Konya’da değil, Bozkır’ın Hoca köyünde imiş. Yola çıkışımızın dördüncü yâni Cuma günü o köye ulaştık. Köye yaklaşınca, köyün yakınında akan bir çaydan geçerken ayakkabımın teki suya düştü. Bulmak mümkün olmadı. Atımdan indim, üzerimde kıymetli elbise, bir ayağımda ayakkabı ve bir ayağımda da mest olduğu halde yürüyordum. Arkamdan da hanımım, çocuklarım ve hizmetçilerim geliyordu. Eşyalarımızla yüklü bir halde pazar yerinden geçerken bize bakıp birbirlerine: “Acaba nereye gidiyorlar?diyorlardı. Hava soğuk ve kar yağmıştı. Önce bir evde misafir olduk. Sonra hemen bir ev kiralayıp yerleştik. Hemen o gün Muhammed Kudsî hazretlerinin huzuruna gittim. Mübarek yüzünü görünce, ben de tam bir aşk ve muhabbet hâsıl oldu. İçimden bu büyük zât beni talebeliğe kabul etse diye geçerken, bana: “Soyun da gel!buyurdu. Dünyalık namına neyim varsa her şeyimi bırakmamı işaret ettiğini farkettim. Hemen kiraladığım eve gidip bütün aile efradımı yanıma çağırdım. Bütün altın kıymetli mücevherat ve silah sandıklarını açıp bunları taksim edip dağıttım. Sonra da hizmetçilerimin tamamını serbest bıraktım. Onlara: “Ey evladlarım! Küçüklüğümden beri cân u gönülden aradığım mürşid-i kâmili ve mürebbi-i mükemmili Allahû Teâlâ’ya hamdolsun ki bugün buldum. Yıkayıcının elindeki ölü gibi ona teslim ve tâbi oldum.Bana soyun da gel!buyurdu. Artık benim dünya ile işim kalmadı. Siz beni öldü kabul ediniz! İşte sizi Allah için serbest ve hür bırakıyorum. Serbestsiniz.dedim. Sonra oğullarım Tâhir ve Sâdık’a ve hanımıma dönerek: “İşte yaptığımız muâmeleyi gördünüz ve anladınız. İsterseniz sizi buradan Vidin’e göndereyim. Orada oturunuz. Nasibimizde var ise bir gün yine kavuşuruz. Eğer burada kalmayı isterseniz sabır ve tahammül göstermeniz îcâb eder. Hocam ne zaman izin verirse o zaman gelip sizinle görüşürüm.dedim. Hanımım ve oğullarım tam bir teslimiyetle: “Saçının bir teline bin can ve baş fedâ olsun.” diyerek orada kalmayı istediler.

Feyzullah Efendi onların bu samimi teslimiyeti üzerine onları kiraladığı evde bırakıp Muhammed Kudsî hazretlerinin huzuruna gitti. Hocası onu hemen halvete soktu. Kırk gün bir yerde yalnız ibadet ve tâatla meşgul oldu. Daha bu vazifeye başladığı sıralarda idi. Bir gün bir âh çektiğinde yanında bulunan arkadaşlarının süratle yanından kaçıştıklarını görüp niçin kaçtıklarını sordu. Onlar: “Sen âh çektiğin zaman ağzından ateş çıkıyordu. Biz bu ateşten korkup kaçtık.” dediler.

Kendisi şöyle anlatır: “Bir sabah vakti Muhammed Kudsî hazretlerinin sohbet meclisinde en ön saftan bir adım ileri oturmuştum. İçeri teşrif ettiklerinde safların düzeltilmesi ile vazifeli olan Celâl Efendi ile birlikte yanıma gelip kalabalık bir cemâat önünde kolumdan tutarak beni en arka safa geçirdi. Bunun bir hikmetinin ve nefsimin kusuru sebebiyle olduğunu düşünerek dışarı atılmadığıma şükrettim.

Feyzullah Efendi, Muhammed Kudsî hazretlerinin yanında yedi ay müddetle tasavvufta çok sıkı bir şekilde çalıştı. Meşakkatli riyâzetler çekti. Yedi ay sonra ona tasavvufta icâzet ve hilâfet verdi. Kendisi şöyle anlatmıştır: “H.1257 senesi Rebî’ülevvel ayının başında bir Cuma günü, Cuma namazından sonra Muhammed Kudsî hazretleri câmiden çıktığı sırada pazar halkı büyük bir kalabalık hâlinde saf saf dizilmiş bekler bir halde idi. Hocam halka selam verdikten sonra ellerini açıp onlara duâ etti. Büyük kalabalık da: “Âmin!dedi. Bu duadan sonra beni medresenin bir odasına götürüp, daha önceden benim için yazdığı icâzetnâmeyi çıkarıp açtı ve okudu. Sonra bana verdi ve beni irşâd vazîfesi yapmakla vazifelendirdi. Hemen o gün Malatya’ya gitmemi emretti. Hazırlanıp vedalaşarak yola çıktım. Kırk beş günde Malatya’ya ulaştım. Burada insanları terbiye etmek ve talebe yetiştirmekle meşgul oldum.

1842 (H.1258) senesinde hacca gitmek üzere yola çıktım. Şam’a kadar atla, Maan’a kadar merkeple, Maan’dan on sekiz saat yürüyerek yol aldıktan sonra bir nargileci katırı kiraladım. Kendimden geçmiş bir halde aşk ve şevk içinde Medine-i Münevvere’ye ulaştım. Üç gün Medine’de kalıp Resûlullah Efendimiz’in türbesini ziyaret ettim. Sonra bir deve kiralayıp Mekke-i Mükerreme’ye gittim. Arafat’taki Cebel-i Rahme’ye yürüyerek çıkıp indim. Hac farîzasını yerine getirdikten sonra Cidde’den bir gemiye binerek kısa yoldan dönerken Akabe-i Resi Muhammed denilen körfez önünden Berr-ül-Acem denilen tarafa yöneldiğimiz sırada şiddetli bir rüzgar çıktı. Gemimizin direği kırıldı. Dalgaların şiddetle çarpmasıyla gemi su ile doldu. Herkes geminin batmak üzere olduğunu görerek feryada başladı. Ben Allahû Teâlâ’ya tevekkül ederek sessiz bir halde duruyordum. Bu sırada gemideki hacılar benim sakin halime bakıp yanıma toplandılar. Bu dehşet verici halden kurtulmamız için bildiğiniz duâları okumanızı istirham ediyoruz.dediler. Bunun üzerine Behâeddîn Nakşibend Buhârî hazretlerini hatırlayarak; “Yâ Şâh-ı Nakşibend yetiş, yardım et, bizi Allahû Teâlâ’nın izni ile kurtar! diye nidâ ettim. Bu sırada Behâeddîn Buhârî hazretleri Allahû Teâlâ’nın izni ile geminin gerisinde deniz üzerinde gözüktü. Batmak üzere olan gemimizi tutup doğrultarak yoluna koydu. Himmet ve yardımlarıyla gemimiz tehlikeyi atlattı. Bütün yolcular sevinçle gemiden karaya indiler. Bu işin farkında olanlar yanıma toplanıp bizim kurtuluşumuza vesîle oldunuz diye teşekkür ettiler.

Kasîr’den Kana ve Saîd yoluyla Mısır’a İskenderiyye’ye ve bir yelkenli gemiyle Beyrut’a vardığımızda yolcuları karantinaya aldılar. Beni yol arkadaşlarımdan ayırıp; “Sende altın vardır.diyerek insanlar arasında üzerimi aradılar. Bende altın olmadığını gördüklerinde, karantina işlerine bakan kimse uygunsuz sözler söyleyerek hakaret etti. Sonra da: “Alın bunu, hapisteki frenk gâvurunun odasına koyun.dedi. Beni bir frenkin hapsedilmiş olduğu odaya götürüp, yanına koydular. Hapsedildiğim odada ben namaz kılıyordum. Frenk ise kendi âleminde idi. Küfür ve hezeyân dolu sözler söylerdi. Tam on beş gün orada hapsedildim. Müddet dolunca, çıkardılar. Oradan Şam’a gittim. Şam’da Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin kabr-i şerîfini ziyâret ettim. Ziyâretimi yapıp Beyrut’a döndüm. Beyrut’tan bir gemi ile Trablus ve Lazkiye’ye, sonra Antakya’ya, oradan da Kilis’e ve Anteb’e geçtim. Anteb’de ilk mürşidim Hüseyin Vâiz hazretlerinin kabrini ziyaret ettim. Sonra Malatya’ya geldim. Altı ay kadar Malatya’da kaldıktan sonra, Hicaz’dan aldığım bazı hediyeler ile hocam Muhammed Kudsî hazretlerini ziyaret için yola çıktım. Sivas’a varınca atımın ayağı sakatlandı. Zile’ye kadar yaya yürüdüm. Oradan başka bir hayvan bulup, Yozgat üzerinden yoluma devam ettim. Konya-Bozkır’a gelip hocamı ziyaret ettim. Tekrar Malatya’ya döndüm.

1845 (H.1262) senesinde üçüncü defa huzuruna gittim. Daha sonra izin alıp memleketim Vidin’e ziyarete gittim. Üç ay Vidin’de kaldım. Kabiliyetli kimselerden, âlimlerden, sâlihlerden pek çok kimsenin tasavvufta yolumuza girmesine vesile oldum. Daha sonra Vidin’den ayrılıp İstanbul üzerinden Malatya’ya döndüm. Malatya ahalisi bize çok yakın alâka ve muhabbet gösterdi. Fakat eyâletin merkezi olan Harput ahalisi tasavvuf ehlini sevmiyor, kendilerini irşâd için giden dervişleri kovuyorlardı. Oraya da hizmet etmek için gittim. Harput’ta halka ön ayak olup tasavvuf ehline düşmanlık ettiren müftî, benim Harput’a vardığım gün ölmüştü. Yine halkı kışkırtanlardan ileri gelen biri de bir sebeple başka yere sürgün edilmişti. Bir hafta kadar Harput’ta kaldım halk alâka gösterdi. Onlara rehberlik etmesi için birini yerime vekil bıraktım. Bir müddet sonra ikinci defa Harput’a gittim. Bu gidişimde halk büyük alâka gösterip, pek çok kimse tasavvufta bizim yolumuza girdi. Bunun üzerine orada yerime bir halife bıraktım. Böylece yolumuz o havâlide her tarafa yayıldı.

Feyzullah Efendi, manevi işaret üzerine ve hocasının emriyle, 1847 (H. 1264) senesinde irşad için İstanbul’a gelmiştir.

Hacı Feyzullah Efendi, İstanbul’a ilk geldiğinde maiyetiyle birlikte, Üsküdar’da Alaca Minare civarında bulunan Fettah Efendi Tekkesi’nde kalmıştır.

Şeyhinin emri ile geldiği bu yerde, hatmi hacegânda bulunmuştur. Kendi tarafındaki teveccühü, cezbelerle hakikati göstermiş olduğundan, tekke şeyhi Fettah Efendi ona şöyle demiştir: “Burada durma, git.

Hacı Feyzullah Efendi, Şeyhi Muhammed Kudsî Efendinin emri ile bu tekkeyi terk etmiştir. Şehremini semtine gelen Feyzullah Efendi, burada bir camiin odasında hatim okumaya başlamış, bir süre burada kaldıktan sonra, bilâhare Halıcılar’a gelmiştir.

Hocası Muhammed Kudsî Efendi kendisine daha Konya’dan ayrılmadan önce; “İstanbul’un bir köşesinde yerleşip, nice zaman tanınmazsın. Yalnızlık âleminde gizli kalırsın!” buyurmuştur. Gerçekten de, işaret edildiği gibi olmuş, Feyzullah Efendi, İstanbul’da sekiz sene talebeleri ve çocuklarıyla kendi halleri üzerine yaşamış ve sessiz sedâsız insanları irşâd ile meşgul olmuşlardır. Ancak, böyle uzunca bir zaman geçtikten sonra, isimleri duyulup tanınmıştır.

Uzunca boylu, buğday benizli, güler yüzlü, kalbi feyz saçan ve yumuşak sözlü olan Hacı Feyzullah Efendi, çok kıymetli ve tesirli sohbetler yapmıştır. Etrafını ilim ve feyz kutbu olarak son derece güzel ve övgüye layık bir şekilde irşâd etmiştir. Öyle ki, âlimler, tasavvuf ehli zâtlar, devletin ileri gelenleri ve halk büyük kalabalıklar halinde sohbetlerinde toplanmıştır. Böylece pek çok kimse onun rehberliği ile saâdete kavuşmuştur. Bilhassa, Kadirî, Nakşibendî ve Mevlevî yolunda gayet iyi yetişen talebeleri âlim, sâlih ve fazilet sahibi insanlar olarak kendileri gibi insanlara hizmet etmiştir.

Oğulları Hacı Sadık ve Tahir Efendi, Edirneli Seyyid Muhammed Nuri Efendi, Şeyh Hasan Visali Efendi, Mevlana Küçük Hüseyin Efendi, Örücü Muhammed Efendi ve Fühulî Hacı Emin Efendi, Hacı Feyzullah Efendi’nin halife ve öğrencilerden sadece birkaçıdır. Talebelerinden Mevlana Küçük Hüseyin Efendi, Seyyid Feyzullah Efendi Hazretleri’nin birçok eserinin olduğunu ancak bunların hepsini, Şeyh Visali Hazretleri aracılığıyla denize attırdığını söylemiştir. Seyyid Feyzullah Efendi Hazretleri’nin, günümüze ulaşan eserlerinden birisi, “Mevlevi Ayininde Manevi İşaretler” ismini taşımaktadır. Bu risale tarzındaki ve Mevlevi Ayinini tasavvufi açıdan şerh eden eseri, günümüz Türkçesine çevrilerek yayımlanmıştır.

Hacı Feyzullah Efendi Hazretleri, derin manevi ilim sahibi oldukları gibi edebi gücü yüksek velilerdendir. Bu ilme nasıl eriştiklerini aslındakendileri bir beyitleriyle izah etmişlerdir:

                 Bu, bir vehbi ilâhîdir;

                Kesb ile olur peyda..

Aşağıdaki gazel de Feyzullah Efendi Hazretleri’nin bize ulaşan tasavvufi eserlerinden birisidir:

Gel ey âşıkı sadık, dilersen vaslı cananı;

Ara kâmil insanı, kabul kıl canla anı..

Kim koysa başı dergâhına, azâd etmez asla anı;

Terk eyle kıl ü kali bulasın vaslı cananı..

Budur maksûdî aslî, budur âşîka sermaye;

Âşıkı sadık ola gör sayin ola meşkûr..

 Bir zamanlar Konya valisi olan Ali Kemâl Paşa şöyle anlatmıştır: “İstanbul’da bulunan bazı fitne ve fesâd zümreleri, Feyzullah Efendi’nin hizmetlerine, ilim ve evliyalık yolunda çok talebe yetiştirmesine tahammül edemediler. O zaman ben Midilli’de vali idim. Tevkif edilmek, zindana atılmak gibi şeyler onun için umurunda değildi ve hizmetine devam ediyordu. Cin tâifesinden altı bin kişiyi irşâd edip yetiştirdiğini biliyorum.

DOSTUM HACI FEYZULLAH EFENDİ

Feyzullah Efendi Hazretleri’nin kerametleri çoktur. Bunlardan biri, Resûlullah Efendimiz’in onun için; “Dostum Hacı Feyzullah Efendi.” buyurmasıdır. Şöyle ki; Sâlihlerden Mustafa Efendi isminde bir zâta rüyasında, Resûlullah Efendimiz: “Sen İstanbul’da dostum Hacı Feyzullah Efendi’ye git.” buyurmuştur. O da gelerek Feyzullah Efendinin sohbetlerine katılmış ve çok istifâde etmiştir.

Advertisements

Oğlum Biz Üfürükçü Değiliz

 

Mevlana Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri’nin bir ara karnı şişmeye başlamış, bu sebeple hastalanmış. Ondaki bu hastalığın, ancak okumakla geçeceğini anlatmışlar; bunun için, Topkapı’da bulunan Hacı Feyzullah Efendiye üç gün gidip gelmiş. Her gidişinde de, şu emri almış: “Bahçede otur bekle.

Mevlana Küçük Hüseyin Efendi, bu gidip gelmeye, beklemeye dayanamamış; Hacı Feyzullah Efendi’ye içinden şöyle demiş: “Okuyacaksan oku.

İçinden geçirdiği bu durumu anlayan Hacı Feyzullah Efendi, pencereden şöyle seslenmiş: “Oğlum, biz üfürükçü takımından değiliz; bize intisâb edersen, bu karnındaki şiş geçer.” Bunun üzerine, Küçük Hüseyin Efendi, hicrî 1275. yılında Hacı Feyzullah Efendiye intisab etmiş ve hemen şifaya kavuşmuştur.

Kısa sürede Feyzullah Efendi’nin gönlünde yer edinen Küçük Hüseyin Efendi, Halıcılar’daki tekkede kahve nakipliği de yapmıştır.

Küçük Hüseyin Efendi, Hacı Feyzullah Efendi için tekkede çukur bir yerde kahve dövermiş. Kahve pişirdikleri yer de oldukça darmış. Küçük Hüseyin Efendi bir gün içinden şöyle geçirmiş: “Kahve ocağında çalışmakla ne olacak?” Bunun üzerine Feyzullah Efendi içeriden şöyle seslenmiş: “Küçük, kumbaraya atıyorsun.

Yine, bu günlerde iken, Hacı Feyzullah Efendi ile birlikte, bir yere giderlerken Hacı Feyzullah Efendi, Küçük Hüseyin Efendi’ye dönmüş ve şöyle demiş: Kıtmirleri, Ashabı Kehf’i bırakmadı; onlar da onu alıp gittiler. Sen de bizi terk etme, bizimle beraber gel.

Hacı Feyzullah Efendi Hazretleri, Hicrî 17 Cemaziyelâhir 1293 (M. 1876) pazar günü, İstanbul’da vefat etmiştir. Cenaze namazı, Fâtih Câmiinde kalabalık bir cemâat tarafından kılınmış, mübarek naaşı, Fatih-Halıcılar Semtindeki kendi adıyla bilinen dergâhına defnedilmiştir.


Tasavvuf Silsilesi

Silsilesi

1 – Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.)

2 – Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)

3 – İmam Hz. Hüseyin (a.s.)

4 – İmam Zeynel Abidin (a.s.)

5 – İmam Muhammed Bâkır (a.s.)

6 – İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)

7 – İmam Musa Kazım (a.s.)

8 – İmam Ali er-Rıza (a.s.)

9 – Maruf el-Kerhi (k.s.)

10 – Sırrı Sekati (k.s.)

11 – Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)

12 – Ebu Ali er-Rudbari (k.s.)

13 – Ebu Ali el-Katibi (k.s.)

14 – Ebu Osman el-Mağribi (k.s.)

15 – Ebul Kasım el-Gürgani (k.s.)

16 – Ebû Ali Farmedî (k.s.)

17 – Yûsuf Hemedânî (k.s.)

18 – Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)

19 – Ârif Rivegerî (k.s.)

20 – Mahmûd Fağnevî (k.s.)

21 – Ali Ramîtenî (k.s.)

22 – Muhammed Baba Simasî (k.s.)

23 – Emir Külâl (k.s.)

24 – Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)

25 – Alauddin Attar (k.s.)

26 – Ya’kub Çerhî (k.s.)

27 – Ubeydullah Ahrâr (k.s.)

28 – Muhammed Zahid (k.s.)

29 – Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)

30 – Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)

31 – Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)

32 – İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî es-Serhindî (k.s.)

33 – Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)

34 – Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)

35 – Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)

36 – Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)

37 – Abdullah Dehlevî (k.s.)

38 – Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri

39 – Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Kudsi Efendi (k.s.)

40 – Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Feyzullah Efendi (k.s.)